Bamboo Dock

Bamboo Dock

Miễn phí
Bamboo Dock là phần mềm cho phép người chủ sở hữu của các sản phẩm Wacom sử dụng miễn phí.miễn phí
Người dùng đánh giá
3.6  (40 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
3.7
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 2 giải thưởng
Bamboo Dock là ứng dụng phần mềm được phát triển bởi Wacom Europe GmbH, Europark Fichtenhain A9, 47807 Krefeld, Đức (hereinafter "Wacom") cho phép người chủ sở hữu của các sản phẩm Wacom sử dụng miễn phí. Bamboo Dock làm dễ dàng các lựa chọn đơn giản, tải về, cài đặt, truy cập và sử dụng của và tới Bamboo Minis. Bamboo Minis là các ứng dụng phần mềm nhỏ gọn cho phép người dùng chạy, thử nghiệm và khám phá các sản phẩm Wacom theo một cách mới và bằng các phương pháp khác nhau. Bamboo Minis được tạo có sẵn bởi các nhà phát triển độc lập hoặc bởi chính Wacom (hereinafter "Developers") và, tùy thuộc vào sự chấp thuận của Điều Khoản Sử Dụng hiện hành, có thể được tải về từ trang web Wacom và (sau sự chấp thuận của Hợp Đồng Bản Quyền) được cài đặt. Điều tương tự cũng áp dụng với phần mềm Bamboo Dock.
Thông tin được cập nhật vào: